Våra metoder

MSK Ultraljudsdiagnostik

Muskuloskeletal (Msk) ultraljudsscanning är en radiologisk undersökningsmetod för att undersöka kroppens mjukdelar exempelvis muskler senor ligament slemsäckar kärl och nerver. Vi kan även se ben broskytor och svullnader. Tack vare ul scanningen  kan vi tillsammans med den kliniska undersökningen bedöma skadans omfattning och mer pricksäkert ge dig förslag på optimal rehab. På mottagningen utförs ultraljudsdiagnostiken av Tommy Rygh Examen i MSK Ultraljudsdiagnostik Karolinska institutet. 

Axelina


Axelina består av olika hjälpmedel för att optimera omhändertagandet av patienter med besvär från skuldran.
 Hjälpmedlen består av en kvalitetsdel, en övningsdel och en utbildningsdel. Mer om Axelina


Basal kroppskännedom (BK)

Basal Kroppskännedom (BK) är en sjukgymnastisk behandlingsmetod där man arbetar med både kroppsliga och själsliga aspekter. Syftet med behandlingen är att upptäcka, förstå och stärka egna inneboende resurser. På så sätt skapas successivt egna möjligheter att påverka sin hälsa, öka sin kreativitet och göra egna val i livet. Behandlingen utförs genom enkla rörelseövningar. Rörelserna är anpassade efter människans anatomiska förutsättningar och rörelsemönster och syftar till att locka fram det mest optimala, grundläggande och funktionella sättet att använda kroppen. Mer om BK


Ortopedisk manuell terapi

Ortopedisk manuell terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom sjukgymnastiken (fysioterapin) som arbetar med undersökning, behandling och förebyggande av smärta i bål,, extremiteter, muskler, nerver och leder. Behandlingen består av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som baseras på ett kliniskt resonemang och användandet av mycket specifika metoder, framförallt manuella tekniker och träning. OMT innefattar och drivs även av tillgänglig vetenskaplig och klinisk evidens. Mer om OMT


MDT

MDT är en förkortning för Mekanisk Diagnostik och Terapi.
 MDT kallas också för McKenziemetoden efter dess grundare Robin McKenzie, Nya Zeeland. MDT-undersökningen är en unik, logisk och grundlig genomgång av dina problem i nacke – rygg, leder och muskler. Genom metodens tre steg får du verktygen/kunskapen att behandla dig själv: Undersökning Behandling Förebyggande Mer om MDT


JEMS

Physical Intelligence, Technical Excellence.

JEMS® has a simple mission: to enable people of all backgrounds, ages and levels of physical ability to learn the art of working with their body instead of against it, to have confidence in their bodies, and to reclaim and enjoy the activities that matter most to them.

Mer om JEMS


Boka tid

Välkommen att boka ett besök hos oss tel 0735251382. Ett första besök kostar 700 kr och ett återbesök kostar 500 kr. OBS Frikort eller högkostnadsskydd gäller ej på mottagningen.

Boka ett besök